A Random Image


"Een coach helpt u bij het verkrijgen van inzicht in uw gedrag en handelen en bij het bewust worden van uw eigen kunnen en mogelijkheden.
"

- Wat is personal coaching?

- Personal coaching voor u?

- Voordelen van personal coaching

- Wat u van uw coach kunt verwachten.

- Wat coaching niet is.

- Wat kan coaching voor u betekenen?Wat is personal coaching?

Personal coaching draait geheel om u als individu. Het is een vorm van zelfontwikkeling waarbij u door een coach begeleid wordt. Coaching bestaat uit één of meerdere gesprekken waarbij uw ambities en talenten centraal staan. De coach is deskundig op het gebied van succesprincipes, en weet deze in uw specifieke situatie toe te passen,  zodat u het beste uit uzelf kunt halen en daardoor uw doelstellingen kunt  realiseren!

Coachingsgesprekken kunnen op verschillende manieren en in verschillende settings plaatsvinden. Zo kunt u met uw coach in gesprek gaan over uw ambities en doelstellingen. Maar, u kunt ook coaching krijgen voor een meer specifieke situatie. Zo kan de coach u bijvoorbeeld observeren tijdens een presentatie om na afloop verbeterpunten met u door te nemen.


Personal coaching voor u?

Een personal coach kan u behulpzaam zijn als u uw huidige situatie wilt verbeteren. Betere resultaten kunnen behaald worden door nieuwe denkwijzen en nieuwe benaderingen. Een professionele coach zal u dit aanreiken. U wilt beter georganiseerd en daardoor effectiever werken, u wilt meer zelfvertrouwen in bepaalde situaties, of gewoon een betere omgang met andere mensen. Een getrainde coach gebruikt een combinatie van waarneming, vragen stellen, luisteren en feedback geven om gesprekken te creëren die rijk zijn aan leerervaringen en een beter inzicht geven in uw eigen persoonlijkheid.
U ervaart een focus en aandacht die u in staat stelt om meer bewustzijn en begrip voor de eigen omstandigheden te ontwikkelen. Bovendien worden er nieuwe manieren gecreëerd om problemen op te lossen, betere resultaten voort te brengen en gemakkelijker doelstellingen te bereiken.Voordelen van personal coaching

 • Sterker gevoel voor richting en focus
 • Toegenomen zelfkennis
 • Groter bewustzijn van eigen handelen
 • Meer vermogen om met anderen om te gaan en invloed uit te oefenen
 • Betere motivatie
 • Verbeterde persoonlijke effectiviteit
 • Meer gerichte inspanningen
 • Toename van creativiteit
 • Veerkrachtiger met veranderingen omgaan

Meer specifieke toepassingen voor u kunnen zijn:

 • Het overwinnen van spreekangst
 • Betere balans tussen werk en privé vinden
 • Conflicthantering
 • Verbetering van uw non-verbale communicatieWat u van uw coach kunt verwachten

De coach biedt een vorm van steun die anders is dan alle andere vormen. Uw coach zal naar u luisteren met de oprechte nieuwsgierigheid om te begrijpen wie u bent, wat u denkt en hoe u in grote lijnen de wereld ervaart. Uw coach spiegelt dingen naar u terug met een objectieve evaluatie waardoor echte duidelijkheid ontstaat. Tijdens gesprekken zal uw coach u aanmoedigen om uitdagingen aan te gaan, obstakels te overwinnen en in actie te komen. Omdat een coachingrelatie is gebaseerd op vertrouwen en openheid, blijft de inhoud van de gesprekken altijd geheim. Als een derde de coaching voor u heeft aangevraagd, wordt met u afgesproken hoe deze persoon het beste betrokken of geïnformeerd kan worden.Wat coaching niet is

Coaching is geen gestructureerde training.

Gestructureerde trainingen gaan enkel om een leerproces, niet om u. Er is sprake van een vaste agenda en een voorbereide aanpak om het leren te laten plaatsvinden. Bij coaching is dit niet het geval. Hier wordt juist een flexibel patroon gevolgd, afhankelijk van uw eigen doelstellingen. Zowel u als de coach beïnvloeden de richting en de inhoud van de gesprekken. Hierbij is de doelstelling dat het veranderingsproces na de coaching-periode blijvend door uzelf wordt gecontinueerd.

Coaching is geen therapie, psychoterapie of psychoanalyse.

Hoewel coaching geen therapie is en niet als therapie moet worden opgevat, biedt het wel een geldig alternatief aan mensen die eerder één of andere vorm van gespreks-therapie hebben overwogen om een bepaalde situatie op te lossen. Coaching bevordert bijvoorbeeld een groter bewustzijn van het eigen denken en handelen en meer begrip van de eigen situatie en omstandigheden. Soms kan verandering worden gestimuleerd door een simpele verandering van perspectief.

Coaching is niet een manier om iemand anders uw problemen op te laten lossen.

Coaching is gebaseerd op het principe dat iemand verantwoordelijk is voor de invulling van zijn eigen leven en de consequenties daarvan. Als we erkennen dat we ergens verantwoordelijk voor zijn, vloeit daaruit voort dat we er macht en invloed over hebben. Een coach zal u niet vertellen wat u wel of niet moet doen en hij zal het ook niet voor u doen. Als hij dit wel zou doen, zou de coach de verantwoordelijkheid – en dus de macht – van u overnemen.Wat kan coaching voor u betekenen?

De volgende vragen kunnen u helpen doelstellingen te formuleren. Ze zijn niet bedoeld om specifieke zaken te onderscheiden, maar om ideëen te stimuleren. Neem een paar minuten en ga ergens rustig zitten om de vragen door te nemen en schrijf uw antwoorden op.

 • Welke huidige doelstellingen heeft u op de volgende gebieden:
 • Uw werk
  • Persoonlijke prestaties / effectiviteit
  • Loopbaanontwikkeling, vooruitgang
  • Vermogen om leiding te geven / te managen
  • Motivatie, voldoening
 • Uw manier van leven
  • Balans werk / privé
  • Sociaal leven
  • Hobby’s, interesses
 • Uw relaties met anderen
  • Uw partner
  • Uw gezin
  • Uw vrienden
  • Uw familie
 • Uw persoonlijke ontwikkelingen
  • Levenservaring
  • Formele scholing / ontwikkeling
 • Uw gevoel iets bij te dragen
  • Op uw werk
  • Thuis
  • In uw omgeving
 • Uw gezondheid / welzijn
  • Gezondheid
  • Eetpatroon
  • Conditie, sport, ontspanning
 • Als u aan uw huidige omstandigheden denkt:
 • Wat zou u dan minder willen doen?
 • Wat zou u meer willen doen?
 • Wat zou u direct willen veranderen als dat zou kunnen?
 • Wat gaat er op dit moment zo goed voor u, dat u er op voort wil bouwen, er meer van wil doen of het nog beter wil maken?
 • Op welke manieren leert u op het ogenblik?
 • Door ervaring, door dingen te doen
 • Door formele studie, door diploma’s te halen
 • Door anderen te observeren
 • Door te lezen, naar geluidsopnames te luisteren
 • Door gestructureerde scholing, cursussen
 • Door mentor- of coachingsrelaties, bijvoorbeeld discussies en/of feedback
 • In hoeverre ondersteunt het niveau en de manier waarop u leert uw doelstellingen?


Samenvatting

Deze folder is bedoeld om u meer inzicht te geven in de mogelijkheden van coaching. Misschien bent u gaan nadenken over uw eigen situatie en doelstellingen en vraagt u zich af hoe coaching daarbij zou kunnen helpen. Als u zich voorbereidt op een coachingsrelatie, neem dan de antwoorden op de gestelde vragen mee naar uw eerste sessie. Uw coach zal u helpen alles duidelijk in kaart te brengen.